Voorlopige teruggaaf

De jaarlijkste belastingaangiften kan een hele klus zijn. Werkgevers en uitkeringsinstanties houden loonheffing in op uw loon, maar houden daarbij geen rekening met de mogelijke heffingen of aftrekposten die u heeft. Indien u aftrekposten heeft dan kan het zijn dat u geld terug krijgt van de Belastingdienst.
Dit kan gedaan worden d.m.v. een voorlopige teruggaaf.

Aftrekposten voor particulieren:

  • Werkgerelateerde kosten, zoals reiskosten woon-werkverkeer
  • Persoonlijke verplichtingen, zoals hypotheekrenteaftrek
  • Buitengewone lasten: ziektekosten, studiekosten, kinderopvang
  • Giften
  • Lijfrente

Heeft u hulp nodig bij uw voorlopige teruggaaf? Neem dan contact op met Wilhan Advies.

Copyright © 2018 | Alle rechten voorbehouden | WS Webscript Solutions