Bezwaarschrift

Mocht u het niet eens zijn met een besluit, aanslag of beschikking van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld de Belastingdienst), dan kunt u dit d.m.v. een bezwaarschrift aanvechten. Door het indienen van een bezwaarschrift moet het bestuursorgaan een procedure starten en het besluit, aanslag of beschikking heroverwegen op basis van feiten en belangen.

Wilhan Advies verzorgt verschillende soorten bezwaarschriften en neemt u deze werkzaamheden uithanden. Wilt u weten meer weten over bezwaarschriften? Neem dan vrijblijvend contact op met Wilhan Advies uit Dordrecht.

Copyright © 2018 | Alle rechten voorbehouden | WS Webscript Solutions